През есенния сезон на 2017 г. IPT стартира поредица от фирмени обучения с Angular 4 и TypeScript


Предстои 5 издание на IPT курса Angular 4 + TypeScript. Желаещите да се включат в съботно-неделно издание за индивидиални участници с начало 14 октомври 2017 могат да подадат заявка от http://iproduct.org/schedule/

Актуалната версия на Angular платформата предлага уникално съчетание от функционалности и инструменти, които многократно увеличават производителността при разработка, тестване и поддръжка на динамични уеб клиенти.

Angular 4 надгражда успеха на AngularJS, но е значително по-ефикасен, като рендерира големи дървета от компоненти десетки пъти по-бързо.

Angular технологията се разработва от Google в комбинация с TypeScript, поддържан от Microsoft. Платформата с отворен код се поддържа и развива от голяма общност от разработчици и предлага множество разширения, отразяващи последните тенденции при разработката на клиентски уеб приложения.

IPT курсът Angular 4 + TypeScript (5-то издание) включва както подробно практическо разглеждане на Angular 4 платформата (компоненти, директиви, пайпове, услуги, инжектиране на зависимости, рутиране и зареждане при необходимост на модули), така и актуални тенденции и разширения:

  • Redux и NGRX – Reducers, Selectors, Middleware, NGRX Router, IndexedDB;

  • Обработка на Observable потоци от асинхронни действия и изолиране на страничните ефекти с използване на @Effect decorator с NGRX/RxJS reactive transforms;

  • Интеграция на Material Design с библиотеки от компоненти от трети страни като PrimeNG;

  • Apolo – Angular интеграция с GraphQL (Facebook) като алтернатива/ разширение на REST;

  • Webpack, HMR, lazy loading, AOT и др.

Включени са множество практически примери за разработка на Angular 2 компоненти, както и по-големи single-page приложения, които ги интегрират. Повече информация и програмен код можете да разгледате @GitHub – https://github.com/iproduct/course-angular

Преподавателят Траян Илиев има редица презентации пред Angular и React Sofia групите, както и участия на международни конференции за разработчици: jPrime, jPofessionals, Voxxed Days, BGJUG и BGOUG. Провел е множество обучения за AngularJS, Angular 2 (4 издания), ReactJS, Node, Express, Hapi.

От 2003 г до днес IPT – Intellectual Products & Technologies (http://iproduct.org/) предлага IT тренинги и консултации, свързани с JavaScript / TypeScript, Angular, Node.js, Express, React, SQL / NoSQL DBs, Java SE/ EE/ Spring уеб и мобилни технологии и платформи.