Category Archives : ресурси презентации


High Performance Reactive Programming презентация на JProfessionals 2015

  Презентация “High Performance Reactive Programming with Java 8 and JavaScript″ на Траян Илиев от 22 ноември 2015 г., JProfessionals 2015, София: Линк към презентацията в SlideShare: http://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/ipt-high-performance-reactive-programming-with-java-8-and-javascript Линк към Demo проектите в GitHub: https://github.com/iproduct/ipt-angular2-reactive-websocket-demo    


Презентацията “REST, HATEOAS & Metadata with JAX-RS 2.0” е онлайн

Презентацията “REST, HATEOAS & Metadata with JAX-RS 2.0”, изнесена на 10 ноември пред BGJUG, е достъпна онлайн. Линк към презентацията в SlideShare: IPT_REST_Dynamic_Metadata_Proposal_BGJUG_2014 from Trayan Iliev Линк към Demo проектите в GitHub: https://github.com/iproduct/BGJUG-REST-Demo/tree/master/IPT_JAX-RS_2.0_Demos