Нов курс Angular + TypeScript от 20 септември онлайн


Обявяваме следващо 9-то издание на курса на IPT Angular + TypeScript от 20 септември 2020 г.

Курсът е насочен към индивидуални участници и ще се проведе в онлайн формат в събота и неделя сутрин при записани няколко участници.

Курсът осигурява задълбочено изучаване и практически опит с актуалните ES 6 – 9, TypeScript и Angular платформа за бърза разработка на модерни, мобилни и responsive single-page приложения, които са лесни за разширяване и поддръжка. Включени са също реактивен JS (RxJS), Redux (ngrx), authentication, pagination, optimistic UI, server-side rendering, Angular CLI, Ahead-of-Time Compilation (AOT), Webpack интеграция и реалистични проекти. Подходящ е за участници, които имат практически опит с JavaScript, HTML и CSS3.

Можете да подадете онлайн заявка за участие от меню График и записване: http://iproduct.org/schedule/