Успешно обучение за използване на ReactJS, Express и TypeScript през юни-юли 2020


“Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис” проведе курс по поръчка на фирма “Фадата” (https://www.fadata.eu), в партньорство с MNKnowledge, на тема Full-stack Application Development using ReactJS, Express and TypeScript, по време на който участниците се научиха как да създават и настройват  client- и server-side TypeScript проекти, разработваха type-safe компоненти, single page приложения (SPA) и backend REST/JSON APIs, използвайки технологии като Webpack, ReactJS, Formik, Redux, NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Socket.IO.

Курсът Full-stack Application Development using ReactJS, Express and TypeScript e насочен към начинаещи и средно напреднали разработчици с опит в използването на HTML, CSS и JavaScript, и осигурява задълбочено практическо усвояване на съвременните TypeScript, ReactJS, NodeJS и Express платформи и инструменти за бърза разработка на модерни, компонентно базирани, мобилни и уеб приложения, които са лесни за разширяване и поддръжка.

Уъркшопът позволява на всеки участник да разработи собствени компоненти и приложения с React, Redux и Formik, акцентирайки практически аспекти като ефективна валидация на форми и осигуряване на обратна връзка към потребителя в реално време, динамично рутиране между различните изгледи, централизирана обработка на състоянието на приложението с използване на Redux Toolkit, full-stack security решение реализирано с JWT/JWE. Предвидените регулярни дискусии и прегледи на кода, реализиран от всеки участник, дават възможност за групово решаване на проблеми и постоянно наблюдение на прогреса на всеки участник в обучението.

За допълнителна информация и обсъждане на възможности за организиране на обучение по поръчка, моля свържете се с нас на office@iproduct.org