Започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-25130-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85%) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис“ ЕООД

Обща стойност: 3 820.00 лв., от които 3 247.00 лв. европейско и 573.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край:      30.12.2020 г.