Презентация Fog Computing – между периферията и облака на 6 февруари


Заповядайте на презентацията на Траян Илиев “Fog Computing – между периферията и облака” на 6 февруари от 19.15 ч в Work & Share Coworking Space, ул. „Тинтява“ 15-17, организирана от DEV.BG.

ПРОГРАМА:

 • Какво представляват Edge, Mist, Fog и Cloud Computing – по какво се различават и как се допълват Fog domains и fog federation, гео-разпределени безжични сензорни мрежи, многопластова IoT архитектура
 • Основни стандарти и спецификации – ISO/IEC 20248, NIST Special Publication Draft 800-191, OpenFog Reference Architecture for Fog Computing
 • Задачи на Fog Computing – мрежова комуникация, разпределени изчисления и съхраняване на информация
 • Предимства – локалност, ниска латентност, ефикасност, надеждност, поверителност, сигурност, QoS, автономност, отвореност, мащабируемост, йерархичност и композируемост, гъвкава програмируемост, лесно обслужване и осъвременяване на софтуера
 • Практически сценарии на употреба
 • Аналитики и локална интелигентност по периферията
 • Технологии за разпределена асинхронна поточна обработка на събития и аналитики в реално време
 • Ламбда архитектура – примери: Spark, Storm, Kafka, Apex, Beam, Spring Reactor и WebFlux
 • Eclipse IoT платформа и Fog Computing
 • Практическо IoT демо на избрани технологии
 • Q&A част
 • Networking част

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация: https://goo.gl/r5J2z6