IPT Coffee-and-Code-Hackathon “Java Robotics & IoT” на 13 юни в Пловдив


IMG_0330На 13 юни 2015 в Пловдив Траян Илиев от IPT ще проведе coffee-and-code-hackathon “Java Robotics & IoT – for all interested in Java™ robotics or just curious about perspectives of this growing area of application programming” на конференцията на Bulgarian Oracle® User Group – BGOUG (http://www.bgoug.org/en/events/details/94.html).

Всеки от участниците в конференцията ще може да опита да програмира RPi2 GPIO periphrals, two small robots & other IoT geek projects.

Сесията е планирана като неформална среща, на която участниците ще могат да научат повече за някои нови софтуерни платформи и библиотеки за програмиране на малки роботи и умни/свързани устройства на Java, Python или C. Ще бъдат демонстрирани три основни библиотеки: LeJOS – Java for Lego® Mindstorms®, The Pi4J Project – Connecting Java to Raspberry Pi™ и Arduino.

Участниците ще имат възможност да програмират (на предпочитан от тях език) два малки робота: LeJaRo – малък Lego® робот, който може да хваща и мести малки цилиндрични обекти, да усеща сблъсъка с препятствия и да сканира за различни цветове  на пода или пред робота (което му позволява да следва линия) и and IPTPI – малък робот с разширени процесорни възможности осигурени от последния модел на Raspberry Pi 2 Model B (900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU with 1GB RAM).

IMG_0287Препоръчително е участниците да донесат свой лаптоп (ще бъде осигурена WiFi конекция към роботите). Необходимият софтуер може дс бъде инсталиран предварително или по време на сесията:

1. Latest version of Java 8 JDK. Environment variable JAVA_HOME should be set to the root directory of JDK.
2. Eclipse IDE for Java EE Developers 4.4 (Luna) – http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/luna/SR2/eclipse-jee-luna-SR2-win32-x86_64.zip
3. EV3 SOFTWARE DOWNLOAD (PC) – http://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/download-software
4. leJOS EV3 Eclipse plugin – from menu Help / “Install New Software…” (see tutorial at http://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Installing%20the%20Eclipse%20plugin/). Eclipse update site: http://lejos.sourceforge.net/tools/eclipse/plugin/ev3
5. ARDUINO 1.6.3 – http://www.arduino.cc/en/Main/Software
6. Akka 2.3.10 for Scala 2.10 and Java 6+ – http://akka.io/downloads/
7. WinSCP – free and open-source SFTP, SCP and FTP client (http://winscp.net/download/winscp556setup.exe)
8. PuTTY – free and open-source terminal emulator, serial console (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty-0.63-installer.exe)IMG_0740
9. TightVNC Viewer client – http://www.tightvnc.com/download.php

Достъпът до хакатона е свободен за всички участници в конференцията и всеки ще може да се включи в сесията когато му е удобно.

Ресурси:

  1. Social Robotics & Internet of Things (IoT) at IPT