Траян Илиев от IPT ще представи Structured Concurrency and Goroutines: Java vs. Go на jProfessionals на 19 май


На 19 май на сцената на  jProfessionals Prime Edition, Траян Илиев от IPT ще представи “Structured Concurrency, Virtual Threads and Goroutines: Java vs. Go”.

Презентацията започва в 19:30 часа и ще има просължителност 1 час включително въпросите.

Описание (на английски):

The talk compares the lightweight concurrency models implemented in Java as Virtual Threads (VT) by project Loom and in Golang as goroutines. The lightweight green threads M:N execution model is only part of the whole picture – there are important aspects of inter-thread/coroutine communication, error handling, interruption, preemption, timeouts, scheduling, context propagation. Different solutions to these problems proposed by the structured concurrency (SC) pattern employed by project Loom are compared to communicating sequential processes (CSP) abstraction using channels in Golang. Talk concludes by comparing some popular concurrent programming patterns implemented using virtual threads, goroutines and channels, and reactive programming libraries (RxJava, RxGo, Spring Reactor).

Събитието се организира от Българска група на потребителите на Java (BGJUG) и е безплатно: https://www.facebook.com/events/1424262907945830/

IPT провежда качествени, водени от инструктор тренинги за корпоративни клиенти. Тренингите покриват в дълбочина всички практически аспекти на разработката на сървърни приложения/Web API с Golang, Kotlin и Java, както и front-end разработка с Angular и ReactJS.