Съботно-неделни курсове за IT специалисти от февруари и март


Записване с онлайн заявка от меню График и записване http://iproduct.org/schedule/

  1. Angular + TypeScript (5-то издание) http://iproduct.org/courses/angular/
  2. ReactJS, MobX, Redux & GraphQL http://iproduct.org/courses/react-js-redux/
  3. Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST http://iproduct.org/courses/spring-mvc-rest/

Преподавателят Траян Илиев има редица презентации пред Java, IoT, Angular и React Sofia групите, както и участия на международни конференции за разработчици: jPrime, jPofessionals, Voxxed Days, BGOUG и BGJUG. Провел е множество обучения за Java SE/EE/Web, Spring, SOA, UML AngularJS, Angular (4 издания), ReactJS, Node, Express, SQL & NoSQL DBs.