Angular2 + Java Web Programming: HTTP, Servlet 3.1, JSP, JSF 2.2, AJAX, JAX-RS REST, WebSocket, JavaScript, Bootstrap, Angular 2


Курсът Angular 2 (JavaScript) + Java Web Programming е с продължителност 40 учебни часа. Цена: 395 лв.

Траян Илиев - Certified Java SE 6 ProgrammerOracle® Certified Professional - Java SE 6 Programmer

Training is conducted by Trayan Iliev, Oracle® & OMG® certified software developer with 14+ years Java training experience for big international companies (VMware, Software AG, Anyoption, Comptel, Negometrix, Verint, DZI, i:FAO Bulgaria, Stemo, Globul/Telenor, etc.). Regular speaker at Bulgarian Oracle® User Group (BGOUG), Bulgarian Java User Group (BGJUG), jPrime and Voxxed Days developer conferences.
График и записване
Уеб програмиране с Java и JavaScript: Angular 2

Уеб програмиране с Java и JavaScript: Angular 2

I. Цели на курса

След завършване на курса участниците ще могат да:

 • разработват и поддържат съвременни JavaScript +  Java™ Web MVC приложения с JavaScript библиотеките Angular 2 и Bootstrap + Java Enterprive Edition (Java EE) 6 и 7;
 • използват Model-View-Controller (MVC) архитектура за създаване на разширяеми, компонентно-ориентирани end-to-end уеб приложения;
 • разработват, интегрират и внедряват уеб компоненти с използване на Java Servlet, JavaServer Pages (JSP™), JSP Expression Language (EL), JavaServer Pages Standard Tag Libraries (JSTL), WebSocket и Java Server Faces (JSF);
 • познават детайлите на HTTP протокола за комуникация между браузъра и сървъра;
 • реализират и използват уеб услуги в стил Representational State Transfer (REST) с JAX-RS Java API (Glassfish Jersey, JBoss RestEasy, Apache CXF) с JSON/XML сериализация на данните;
 • реализират асинхронни, responsive HTML5 + JavaScript клиентски приложения за уеб и мобилни браузъри с използване на JS библиотеките Bootstrap и Angular 2;
  реализират Object-Relational Mapping (ORM) с използване на Java™ Persistence API (JPA);
 • специфицират и настройват сигурността в уеб слоя по декларативен и програмен път.

II. Описание на курса Angular 2 + Java Web Programming

Курсът е с продължителност 40 уч. часа и се провежда под формата на практическа работилница (workshop) в малка група до 8 участника. С всеки участник се работи индивидуално при разглеждане и модифициране на готовите примери и решаване на програмни и административни задачи.

Работилницата е фокусирана върху създаването от нула на съвместен Java проект – уеб базирано бизнес приложение за продажба на книги online. Реализират се няколко еволюционни прототипа на проекта с последователно нарастваща функционалност и сложност, които използват разглежданите по време на курса технологии:

 • Java Servlet и JavaServer Pages (JSP™);
 • JSP Expression Language (EL) и JavaServer Pages Standard Tag Libraries (JSTL);
 • реализират достъп до база от данни чрез Object-Relational Mapping (ORM) с използване на Java™ Persistence API (JPA);
 • Java Server Faces (JSF) – Managed Beans, Roоting, Convertor & Validator компоненти;
 • защитен (сигурен) достъп до административния интерфейс на Web Bookstore приложението;
 • уеб услуга в стил REST (JAX-RS API) за продажба на книги с използване на JSON сериализация на данните;
 • WebSocket – based push notifications;
 • responsive HTML5 + JavaScript клиент за уеб и мобилни браузъри с използване на JS библиотеките Bootstrap и Angular 2.

Съотношението теория към практика е около 1:3 с преобладаваща практическа част – разглеждане и модификация на готови примери, задачи и работа по съвместния проект. В допълнение всеки от участниците е желателно да стартира самостоятелно собствен проект, с възможност да използва времето преди и след занятия за индивидуална консултация с преподавателя по своя проект. Ще бъдат давани и по-малки задачи за домашна работа през седмицата, в контекста на Web Bookstore проекта.

Целият програмен код реализиран по време на курса ще бъде свободно достъпен в GitHub под GPL v2 лиценз. Ще бъде използвана интегрирана среда за разработка (IDE): NetBeans 8.x / Eclipse Mars for Java EE, с интегриран GitHub плъгин. Реализираните приложения ще бъдат инсталирани на уеб сървъри Apache Tomcat 8 / GlassFish v4.

Участниците в java уеб работилницата ще бъдат запознати както с традиционните Java™ Web технологии, като Java™ Servlet и Java™ Server Pages (JSP™), така и с новостите в Java EE 6 и 7 Web Profile – Servlet 3.1 asynchronous processing, JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) и JSP Expression Language (EL), Java Server Faces (JSF) 2.2, Facelets & Templating, Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), Java API for RESTful Web Service (JAX-RS), WebSocket 1.0 Java API, Java™ Persistence API (JPA). Ще бъде практически демонстрирана разработката на JavaScript клиенти с използване на Tweeter Bootstrap и Angular 2.

Курсът се води от Траян Илиев – Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer (OCJP), OMG-Certified Professional Fundamental, с 14 години опит като преподавател във ФМИ на СУ и множество проведени обучения за големи софтуерни компании (VMware, Software AG), лектор на BGJUG и BGOUG, участник и ръководител на бизнес софтуерни проекти (eLearning, WebTV, Web-based GPS Tracking, JavaScript Portlets и др.)

Участниците е необходимо предварително да познават и да могат практически да използват езиците Java™, JavaScript™ и HTML.

.pdfПреглед на подробната програма на курса в PDF формат (в нов прозорец на браузъра)

За повече информация и записване, моля пишете на нашия e-mail адрес: office@iproduct.org

График и записване