Rapid Web API development with Kotlin and Ktor уебинар на 7 юли 2020


Траян Илиев от IPT представи темата Rapid Web API development with Kotlin and Ktor на уебинар, организиран съвместно с партньорите от Модис България (https://www.modis.com/) и MNKnowledge.

Презентацията запознава с Kotlin и Ktor, като демонстрира примери за потоци, асинхронна обработка и канали. Ktor е платформа за асинхронна уеб разработка, която използва предимствата на Kotlin като нe-блокираща конкурентност (coroutines) и лесни за разширяване функционални DSL-и.

Презентацията е достъпна в Slideshare: https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/rapid-web-api-development-with-kotlin-and-ktor

Примерите налични са в Github : https://github.com/iproduct/course-kotlin