Презентация на тема NGRX Apps in Depth – Reselect/RxJS, Router, IndexedDB, @Effects


Траян Илиев от IPT ще изнесе презентация, посветена на NGRX, пред групата Angular Sofia. Юнската среща на групата ще се проведе на 15 юни 2017 от 19 ч. в Coworking space by Puzl.

Презентацията ще се фокусира върху интеграцията между Angular, NGRX, компонентни библиотеки и поддържащи технологии, необходими за създаването на мащабируеми и ефективни single-page приложения.

Темата включва следните акценти:

– Композиране на NGRX Reducers, Selectors и Middleware;
– Изчисляване на производни данни с използване на Reselect-style memoization с RxJS;
– Интегриране на NGRX Router;
– Нормализация/денормализация и запазване на данни локално в IndexedDB;
– Обработка на Observable потоци от асинхронни действия, и изолиране на страничните ефекти с използване на @Effect decorator с NGRX/RxJS reactive transforms;
– Интеграция на Material Design с библиотеки от компоненти от трети страни като PrimeNG;
– и още: webpack, HMR, lazy loading, AOT

Траян Илиев е основател и управител на IPT – Intellectual Products & Technologies (http://iproduct.org/).  Актуалните му професионални интереси са в областта на реактивното програмиране на single-page приложения (Angular, React, Redux), IoT и роботика с RxJS и Spring Reactor. Той е Oracle (OCJP6) и OMG сертифициран разработчик, ръководител на проекти, и преподавател с повече от 15 години опит, организатор на хакатони по Java роботика и IoT. Траян е чест лектор на конференциите на BGJUG и BGOUG, както и на международни конференции за разработчици: jPrime, jPofessionals, Voxxed Days.