Презентация на пролетната конференция на СМБ


От 1 до 5 април 2019 в красивия курорт Боровец се проведе 48-мата пролетна конференция на Съюза на математиците в България. В програмата на конференцията бяха включени доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване.

Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис се представи с презентация на Траян Илиев на тема “Геймификация на смесеното обучение със Challenge Unicorder™”.
Геймификацията (gamification) е използване на игрови и състезателни елементи в областта на обучението.
IPT Challenge Unicorder е метод и система, които позволяват обучение чрез правене на неща и (визуално) регистриране за този процес. С използването на този нов подход се постига учене на много нива, непрекъснато взаимодействие между външния и вътрешния свят, настройване на задачите към нивото на всеки обучаем, своевременна представа за напредъка, и други.

Презентацията може да бъде разгледана от линка:
IPT_Challenge_Unicorder_Gamification.pdf