График и записване


Име на курса Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST
Код на курса JS01
Статус на курса archive
Цена на курса 420 лв (350 лв за студенти/учащи)
Време на провеждане 09:00 - 13:15
Начална дата 16.02.2019
Краен срок за записване 16.02.2019
Категория на курса Програмиране с Java
Описание на курса Курсът запознава с разработката на SOA и уеб приложения, използвайки платформа Spring 5. Основните теми са: Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI), ресурси, валидация, Spring Expression Language (SpEL), AOP, JDBC, ORM с Hibernate, транзакции, JMS, AMQP с RabbitMQ, RESTful уеб услуги, Web MVC, мониторинг и тестване.
Тип на курса Съботно-неделен
Продължителност на курса 40 астр. часа - 10 дни по 4 ч.
Страна България
Град София
Адрес на провеждане ул. Слатинска, бл. 44
Предварителни изисквания Практически опит с Java 8 SE, HTTP, HTML и CSS.
Начин за заплащане банков път
Допълнителна информация няма
Максимален брой участници 10
Подробна информация Подробно описание на курса »