График и записване


Име на курса Java Fundamentals – Core, Functional, Database & Web Programming
Код на курса JS01
Статус на курса archive
Цена на курса 350 лв (280 лв за студенти/учащи)
Време на провеждане 09:00 - 13:15
Начална дата 11.05.2019
Краен срок за записване 11.05.2019
Категория на курса Програмиране с Java
Описание на курса Курсът е подходящ за абсолютно начинаещи в езика Java с добро логическо мислене. Умения, които се придобиват: разбиране и практическо прилагане на основните принципи (SOLID) на обектно-ориентирания подход за разработка на софтуер; научаване на всички основни езикови конструкции в езика Java и препоръчителни шаблони за тяхната употреба; разработване на собствен проект – реално бизнес приложение с уеб интерфейс и база от данни.
Тип на курса Съботно-неделен
Продължителност на курса 40 астр. часа - 10 дни по 4 ч.
Страна България
Град София
Адрес на провеждане ул. Слатинска, бл. 44, офис 2
Предварителни изисквания няма
Начин за заплащане банков път
Допълнителна информация няма
Максимален брой участници 10
Подробна информация Подробно описание на курса »