Два курса с Angular 2 бяха успешно завършени през миналия месец


ANGULAR 2

През миналия месец фирма Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис успешно проведе две корпоративни обучения за Angular 2 + TypeScript технологии:

  1. Angular 2 + TypeScript Web App Development
  2. Angular 2 + Java Web Programming: HTTP, Servlet 3.1, JSP, JSF 2.2, AJAX, JAX-RS REST, WebSocket, JavaScript, Bootstrap, Angular 2

Angular 2 излезе в бета само преди четири месеца, но постепенно се превръща в най-популярния client-side MVW (MVC, MVP, MVVM, MV-Whatever 🙂 framework. Angular 2 надгражда успеха на AngularJS, но е значително по-ефикасен. Както може да се види от блога за performance benchmarking на Angular 2 срещу Angular 1 и Facebook React: http://info.meteor.com/blog/comparing-performance-of-blaze-react-angular-meteor-and-angular-2-with-meteor, Angular 2 рендерира големи дървета от компоненти десетки пъти по-бързо в сравнение с Angular 1 благодарение на вградените алгоритмични оптимизации.

Курсът Angular 2 + TypeScript Web App Development осигурява задълбочено изучаване на актуалните JavaScript (ES 5 & 6), TypeScript (TS) и MVW (MVC, MVP, MVVM) Angular 2 технологии за бърза разработка на модерни, мобилни и responsive single-page приложения, които са лесни за разширяване и дългосрочна поддръжка. Той се фокусира върху JavaScript Design Patterns (Object Inheritance, Module, Observer, Decorator, Singleton, Command, др.), TypeScript (lambdas, interpolating strings, promises, interfaces, classes, constructors, encapsulation, inheritance, modules, typings, др.) и Angular 2 (modules, components и life-cycle events, views и templates, routing, metadata, data binding и reactive event processing с RxJS, services, directives, dependency injection, pipes, async processing).

Курсът Angular 2 + Java Web Programming: HTTP, Servlet 3.1, JSP, JSF 2.2, AJAX, JAX-RS REST, WebSocket, JavaScript, Bootstrap, Angular 2 комбинира въведение в Angular 2/ TS client-side MVC с REST service implementation (JAX-RS в Java EE 7), server-side component-based приложения с използване на Java Server Faces (JSF), и Object-Relational Mapping (ORM) към бази от данни с Java Persistence API и Hibernate.

Курсовете разглеждат и по-сложни клиентски технологии като JS zones, Shadow DOM, lazy loading of route components, hot module replacement, advanced routing (auxiliary roots – paired states), web workers и service workers с Angular 2.

Включени са множество практически примери за разработка на Angular 2 компоненти, както и по-големи single-page приложения, които ги интегрират. Повече информация и програмен код от курсовете можете да разгледате @GitHub:

  1. https://github.com/iproduct/Course-Angular-2
  2. https://github.com/iproduct/ipt-course-java-web-angular2