Презентация Using Context, Higher-Order Components and Observables with React на 18 май


Презентацията ще разгледа добрите практики при разработването на higher order components (HOCs) и ще представи примери как да се мигрира от mixins към HOCs, следвайки React препоръките.

Темите включват: maximizing HOC factories composability, с използване на ES7 decorators, wrapping context DI in HOCs, handling async state changes с използване на RxJS Observanels и отделяне на отговорностите между презентацията и компонентите на бизнес логиката. Примерите ще използват recompose, react-router, redux, redux-observable, themes и I18N (react-intl) чрез HOCs.

Лектор: Траян Илиев, IPT – Intellectual Products & Technologies

Организирано от: React-Sofia Group (https://www.meetup.com/React-Sofia/)

Място на провеждане: Puzl CowOrKing, bul. Cherni Vrah 47, floor 4, Sofia, Sofia (map)

Спонсорирано от: DataArt (http://dataart.bg/)