Уеб дизайн и Програмиране с Java курсове стартират през есента на 2015


Learning JAVA

Learning JAVA

Нови издания на традиционните курсове на IPT са планирани през есента на 2015:

* Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress ще започне на 19 септември и ще се провежда в събота и неделя от 14 до 18.15 ч. Курсът има 54 уч. часа и цена 295 лв. Тече процеса на набиране на онлайн заявки и плащането на таксата. След подаването на заявка на адрес http://iproduct.org/schedule/, ще получите допълнителна информация по е-мейл.

* Програмиране с JAVA 8 – ново есенно издание от модул 1: Основи на програмирането с Java 8 – Набираме онлайн заявки за участие в модул 1 на http://iproduct.org/schedule/. Включени са 40 уч. часа с цена 235 лв. Курсът ще започне в периода 19.09 – 10.10.2015 и ще се провежда в съботно-неделна форма от 9 до 13.15 ч.