Вижте презентацията What’s New in Java 9?


coffee-1462894816sbIПрезентацията What’s New in Java 9?, която Траян Илиев изнесе на 17 ноември на есенният семинар на BGOUG:

https://speakerdeck.com/trayan/whats-new-in-java-9  @Speakerdeck

https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/whats-new-in-java-9-82901741/  @Slideshare

и най-важното кодът е качен в GitHub 🙂 :

https://github.com/iproduct/reactive-demos-java-9