Проекти


Разработка на уеб портали и REST услуги

  • Разработка на мобилни и уеб приложения с използване на актуалните Java EE 6/7 технологии: JSF 2.2, WebSocket, Portlet 2.0, JDBC/JPA, JMS, JTA, EJB, CDI, Bean Validation
  • Web 2.0 Mashups: GPS проследяване с Google Maps, WebTV и User Generated Content, JavaScript/AJAX Portlets
  • Service Oriented Architecture с JAX-RS (REST, JSON & HATEOAS) и JAX-WS (SOAP, WSDL, WS-*)
  • Семантични технологии и W3C стандарти (OWL, RDFS, WAI-ARIA, Micro-formats)
  • Професионално UML-базирано проектиране и документация