IPT проведе Java Spring тренинг за Фадата през месец юли 2021


IPT – Intellectual Products & Technologies в партньорство с MNKnowledge проведе Java Spring тренинг за Фадата (https://www.fadata.eu/) през месец юли 2021.
Spring тренингът протече интензивно в рамките на 2 седмици и включваше теми като: Spring Boot, Spring Core – annotation-driven, xml and programmatic bean configuration, dependency injection and lookup, Spring MVC, SpEL, Spring AOP, Spring JDBC, Hibrnate, JPA, Spring Data JPA, DTO mapping, TDD, Domain Driven Design, SOA development – REST services, Spring Security.

Тренингът е част от поредицата обучения, които IPT в партньорство с MNKnowledge провежда за фирма Фадата, включващи курсове за Java разработчици и front-end development с ReactJS и TypeScript.

Участниците показаха много добри възможности и мотивация, като в рамките на краткия срок на обучението успяха да развият своя потенциал и да разработят собствен REST API проект включващ JWT сигурност и демонстриращ използването на посочените технологии.
Бяха дадени множество задачи за самостоятелна работа, с които участниците се справиха успешно, получавайки допълнителна консултация от преподавателя по своите решения.

За допълнителна информация и обсъждане на възможности за организиране на обучение по поръчка, моля свържете се с нас на office@iproduct.org