IPT проведе “Java Spring академия” за Accenture през месец юни 2021


IPT – Intellectual Products & Technologies в партньорство с MNKnowledge проведе “Java Spring академия” за Accenture (https://www.accenture.com/) през месец юни 2021.
Java академията протече интензивно в рамките на 4 седмици и включваше теми като: Java SE, рефлексия, функционално програмиране, Java IO (NIO, NIO2), TDD, Advanced SQL, ORM, JPA, Hibernate, Spring 5 (Boot, MVC, Data, Security), Domain Driven Design, SOA development – REST and SOAP services. Участниците показаха много добри възможности и мотивация, като в рамките на краткия срок на обучението успяха да развият своя потенциал и да разработят собствен REST API проект включващ JWT сигурност и демонстриращ използването на посочените технологии. Бяха дадени множество задачи за самостоятелна работа, с които участниците се справиха успешно, получавайки допълнителна консултация от преподавателя по своите решения.
За допълнителна информация и обсъждане на възможности за организиране на обучение по поръчка, моля свържете се с нас на office@iproduct.org