За нас


Фирма IPT – Intellectual Products & Technologies e създадена през 2003 г. с основна дейност проектиране и провеждане на обучения и консултации в сферата на информационните технологии.

Компанията предлага тренинги и консултации свързани с актуалните информационни технологии и стандарти. Нашите тренинги ангажират креативността на участниците и изграждат у тях позитивна мотивация за професионално развитие.

През 2003 г. бяха предложени първите IPT курсове:

 • Програмиране на езика Java
 • Уеб дизайн с HTML, CSS и JavaScript
 • Унифициран език за моделиране (UML™) – графична нотация и приложения

Те бяха добре приети от нашите клиенти и се радват на постоянен интерес и до днес. IPT непрекъснато разширява спектъра от предлагани обучения с надграждащи курсове, които отразяват актуалните технологични тенденции:

 • Java SE/EE (RMI, JPA, EJB, CDI)
 • Spring Integration Platform (Spring Data, Security, Web MVC, WebFlux, Reactor, Mongo, Kafka, Hibernate, etc.)
 • Service Oriented Architecture (SOA – SOAP+WSDL, REST+HATEOAS)
 • Full-stack, single-page and progressive web application development using Angular, React.js, Vue.js + Node.js, Express, and MongoDB for the RESTful back-end
 • Web applications with Java Server Faces (JSF) & Java Portlets (Liferay® Portal Server)
 • Unified Modelling Language (UML) and Open Unified Process (OpenUP)

IPT – Intellectual Products & Technologies има изградени дългогодишни партньорски взаимоотношения в областта на ИТ обучението с големи корпоративни клиенти. Поредица от обучения за Java EE 6 и новостите в разработката на динамични уеб приложения с HTML 5 и JavaScript бяха реализирани за голяма телекомуникационна компания.

През 2012 г. IPT проведе поредица от обучения за напреднали Java програмисти за VMware България на следните теми:

 • Developing and Debugging Multithreaded Applications with Java™
 • Multithreading in Java™ – Foundations
 • Multithreading in Java™ – Advanced

Последните две обучения включваха елементи на геймификейшън – нова тенденция за IT обучението, повишаваща мотивацията на участниците.

През 2013 г. бяха подготвени и реализирани обучения за друг голям клиент – Software AG България за разработка на динамични уеб приложения с Google Web Toolkit (GWT).

През 2012/2013 г. IPT проведе също поредица от консултации и обучения за екипи от софтуерни разработчици на теми:

 • Java™ Portlet Development with JSR 286: Portlet 2.0 API & Liferay® – JSP™, Spring MVC, JSF & AJAX Portlets
 • Java™ Enterprise Technologies (Java™ EE 6) – EJB™ 3.1, Web Services, JAX-RS, JAXB, JNDI™, JTA™, JPA 2.0
 • Java™ Web & Portlet Development with Portlet 2.0 API & Liferay
 • Effective Web Application Development with Java™ Server Faces (JSF™ 2.1)

IPT е лидер в провеждането на обучения за обектно-ориентирано моделиране с OMG Unified Modeling Language (UML™), Service-Oriented Architecture (SOA), XML технологии и OASIS WS-* стандарти, Enterprise Integration и моделиране на бизнес процеси с Business Process Model and Notation (BPMN)  и Business Process Execution Language (BPEL) с множество издания на курсовете за корпоративни клиенти.

В периода 2014-2018 IPT проведе множество обучения и консултации по разработка на клиент-сървър (full stack) и single-page (SPA) приложения с front-end платформите Angular, React и View.js в комбинация с Node.js и Express като RESTful back-end.

През 2018-2019 реализирахме поредица тренинги за корпоративни клиенти като Bosch Software Innovations, HP, Accenture, VivaCom, и други, с технологични платформи като Spring 5, Apache Kafka, Java, TypeScript, Angular 7, ReactJS.