За нас


Фирма IPT – Intellectual Products & Technologies e създадена през 2003 г. с основна дейност проектиране и провеждане на обучения в сферата на информационните технологии.

Мисията на фирмата е да предлага обучение и управление на знанията в актуалните информационни технологии и стандарти по начин, който ангажира креативността на участниците и изгражда у тях позитивна мотивация за професионално развитие.

През 2003 г. бяха предложени първите IPT курсове:

Те бяха добре приети от нашите клиенти и се радват на постоянен интерес и до днес. IPT непрекъснато разширява спектъра от предлагани обучения с надграждащи курсове, които отразяват актуалните технологични тенденции:

 • Java SE/EE (RMI, JPA, EJB, CDI)
 • Service Oriented Architecture (SOA – SOAP+WSDL, REST+HATEOAS)
 • Rich Web Client Applications & Mashups (HTML 5, JSON, AJAX, jQuery, YUI3, WebSocket)
 • Google Web Toolkit (GWT)
 • Web applications with Java Server Faces (JSF) & Java Portlets (Liferay® Portal Server)
 • Unified Modelling Language (UML) and Open Unified Process (OpenUP)

IPT – Intellectual Products & Technologies има изградени дългогодишни партньорски взаимоотношения в областта на ИТ обучението с големи корпоративни клиенти. Поредица от обучения за Java EE 6 и новостите в разработката на динамични уеб приложения с HTML 5 и JavaScript бяха реализирани за голяма телекомуникационна компания.

През 2012 г. IPT проведе поредица от обучения за напреднали Java програмисти за VMware България на следните теми:

 • Developing and Debugging Multithreaded Applications with Java™
 • Multithreading in Java™ – Foundations
 • Multithreading in Java™ – Advanced

Последните две обучения включваха елементи на геймификейшън – нова тенденция за IT обучението, повишаваща мотивацията на участниците.

През 2013 г. бяха подготвени и реализирани обучения за друг голям клиент – Software AG България за разработка на динамични уеб приложения с Google Web Toolkit (GWT).

През 2012/2013 г. IPT проведе също поредица от консултации и обучения за екипи от софтуерни разработчици на голяма българска застрахователна компания на теми:

 • Java™ Portlet Development with JSR 286: Portlet 2.0 API & Liferay® – JSP™, Spring MVC, JSF & AJAX Portlets
 • Java™ Enterprise Technologies (Java™ EE 6) – EJB™ 3.1, Web Services, JAX-RS, JAXB, JNDI™, JTA™, JPA 2.0
 • Java™ Web & Portlet Development with Portlet 2.0 API & Liferay
 • Effective Web Application Development with Java™ Server Faces (JSF™ 2.1)

IPT е лидер в провеждането на обучения за обектно-ориентирано моделиране с OMG Unified Modeling Language (UML™) и моделиране на бизнес процеси с Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) с множество издания на курсовете за корпоративни клиенти.