Ресурси


Trayan iliev @ BGOUG Borovetz 2012

Trayan iliev @ BGOUG Borovetz 2012

IPT Презентации:

  • Презентация от пролетната конференция на СМБ, 1-5 април 2019 – Gamification of Blended Learning with Challenge Unicorder™:
    IPT_Challenge_Unicorder_Gamification.pdf

https://github.com/iproduct/voxxed-demo

.pdfReactive Java Robotics and IoT

 

https://github.com/iproduct/BGOUG_Polling_Demo_MVC

.pdfNew MVC 1.0 JavaEE 8 API

 

https://github.com/iproduct/ipt-angular2-reactive-websocket-demo

.pdfJava High Performance Reactive Programming

 

IPT Статии:

  • Въведение в областта на много-агентните системи (MAS)  и техните приложения от Траян Илиев (статия на английски – 23 стр. и презентация на български):
.pdfIntelligent Agents – Distinctive Features and Applications – Iliev, IPT, 2006
.pdfИнтелигентни агенти и много-агентни архитектури  – презентация – Iliev, IPT, 2015

IPT в пресата: