Ресурси


Trayan iliev @ BGOUG Borovetz 2012

Trayan iliev @ BGOUG Borovetz 2012

IPT Презентации:

 

IPT Статии:

  • Въведение в областта на много-агентните системи (MAS)  и техните приложения от Траян Илиев (статия на английски – 23 стр. и презентация на български):
.pdfIntelligent Agents – Distinctive Features and Applications – Iliev, IPT, 2006
.pdfИнтелигентни агенти и много-агентни архитектури  – презентация – Iliev, IPT, 2015

IPT в пресата: