Category Archives : presentations


Презентация на пролетната конференция на СМБ

От 1 до 5 април 2019 в красивия курорт Боровец се проведе 48-мата пролетна конференция на Съюза на математиците в България. В програмата на конференцията бяха включени доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване. Ай Пи Ти – Интелекчуал […]