Интернет на нещата (IoT) и Социална роботика


IMG_0330

Интернет се променя и еволюира – от платформа за публикуване на статична информация той се бързо се превръща в мрежа от динамично развиващи се, свързани ресурси и услуги достъпни както за хора, така и за софтуерни агенти   [1, 2].

Според оценки на експерти „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) е следващата голяма технологична революция съпоставима по мащаб с възникването на самия Интернет.

Проектът представя това ново явление с акцент върху конкретна област – тази на социалната роботика. Социалните роботи са такива, които взаимодействат и комуникират с хора и/или други физически агенти чрез следване на социални поведения и правила прилагани според социалната роля. Тази дефиниция предполага наличието на физическа платформа (тяло) при социалните роботи. Като пример за социален робот може да се посочи Kaspar [1], проектиран от University of Hertfordshire за да помага на деца с аутизъм да заучават поведения и отговори от робота чрез интерактивни игри. IMG_0276 Основните цели на проекта са:

 1. Да запознае потребителите по един увлекателен начин с развитието на многоагентните системи, социалната роботика и IoT технологиите;
 2. Практически да демонстрира интерактивно управление и дистанционно наблюдение работата на малки роботи, като по този начин илюстрира разглежданите концепции и осигури за потребителя „опит от първа ръка“ за използването на технологиите;
 3. Да улесни потребителите при изучаване на хардуерните и софтуерни платформи за реализация на малки домашни (социални) роботи.

Проектът е ориентиран към студенти по информационни технологии, инженери и любители на многоагентните системи и социалната роботика.

Той ще бъде реализиран с използване на следните уеб и мултимедийни технологии: HTML 5, CSS 3 & HTML 5 JavaScript APIs – Canvas, Drag-and-Drop, Audio, Video, Geolocation, Local & Session Storage, Web Sosket, REST & AJAX, jQuery, Bootstrap/jQuery Mobile, Angular JS, JAX-RS Java REST API/ Node.js REST services.

От гледна точка на проекта съществуват четири потребителски роли:

 • нерегистриран потребител – ще има достъп до информацията и ще може да гледа видео демонстрации и записани сесии на дистанционен контрол и управление на роботи чрез системата;
 • регистриран потребител – ще може да управлява реални роботи дистанционно, да взаимодейства с тях, да контролира и наблюдава тяхното поведение в реално време;
 • автор – ще може да публикува нови материали (статии и тюториали) и връзки към външни ресурси в приложната област;
 • администратор – ще може да задава права на потребителите, да изтрива материали и да редактира всички ресурси в системата.

Проектът ще позволи повишаване качеството на обучението по информационни технологии и ще мотивира бъдещи студенти за кариера в тази нова инженерна област.

Интернет ресурси

 1. Iliev, T., Intelligent Agents – Distinctive Features and Applications (Unpublished paper, .PDF), Copyright © 2006 by IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved – http://iproduct.org/wp-content/uploads/2015/06/Iliev-IPT-Agents.pdf
 2. Iliev, T., Intelligent Agents  – presentation (.PDF), IPT – Intellectual Products & Technologies, 2015 – http://iproduct.org/wp-content/uploads/2015/03/MASSR_1.pdf
 3. Byrne, P., Robot at Hertfordshire University aids autistic children (2011), BBC – http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-16261057
 4. Официален уеб сайт на Blockly – https://developers.google.com/blockly/