Еволюция в IT обучението: Java 8 става достъпна с новия курс на IPT „Програмиране с Java 8“


Java 8 има потенциала да промени начина, по който изглежда вашия програмен код, въвеждайки функционално и поточно програмиране в езика Java. Кодът става по-къс и елегантен, като едновременно с това се повишава производителността чрез замяна на тромавите анонимни класове с динамични извиквания на функции (invokedynamic инструкция на виртуалната машина).

IPT – Intellectual Products & Technologies организира хибриден курс „Програмиране с Java 8“, който съчетава предимствата на присъственото обучение с опитен инструктор и възможността за самостоятелна разработка на програмни примери чрез използване на платформа за електронно обучение. Курсът се предлага на изключителна достъпна цена, съобразена с пазарните изисквания. Целта на обучението е да удовлетвори нарастващото търсене на квалифицирани разработчици, които познават актуалните новости в Java технологиите.

От началото на 2014 г IPT предлага също три нови обучения за новата версия Java Enterprise Technologies (Java EE 7):

  • Java Enterprise Technologies (Java EE 7) – EJB 3.2, JSF 2.2, JAX-RS 2.0, Web Services, WebSocket 1.0, JMS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1, JTA, Batch and Concurrency
  • Effective Web Application Development with JavaServer™ Faces (JSF 2.2 – Java EE 7)
  • Разработка на REST услуги с JAX-RS 2.0 – JSON & HATEOAS

Обученията са практически ориентирани и включват разработка на примерни уеб и ентърпрайз компоненти, уеб услуги и приложения с използване на последните Java EE 7 технологии.

Детайлна информация относно курсовете можете да намерите на фирмения сайт http://iproduct.org/ или да получите след запитване на е-мейл office@iproduct.org или тел. 02 973 38 38.