Интервю за Computerworld – ИКТ Топ 100


idg_top_100

16-то издание на класацията на водещите 100 ИКТ фирми на в. Computerworld България

ЗАПОЧНАТИ/ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 г.

1. Бихте ли посочили най-големите си проекти и инициативи за 2012 г.?
Моля, посочете само сектора/секторите, в които оперирате и за който отговаряте на въпроса:
Обучения
Консултации

IPT – Intellectual Products & Technologies има изградени дългогодишни партньорски взаимоотношения в областта на ИТ обучението с големи корпоративни клиенти. През 2012 г. IPT проведе поредица от консултации и обучения за екипи от софтуерни разработчици на голяма българска застрахователна компания. Сред проведените обучения бяха: „Java™ Web & Portlet Development with Portlet 2.0 API & Liferay“, “Effective Web Application Development with Java Server Faces (JSF 2.1)” и „Java Enterprise Technologies (Java EE 6)“. Обучения за Java EE 6 и новостите в разработката на динамични уеб приложения с HTML 5 и JavaScript бяха реализирани за голяма телекомуникационна компания. Проведени бяха обучения по конкурентно програмиране за VMware България с елементи на геймификейшън. За друг голям клиент Software AG България бяха подготвени и реализирани обучения за разработка на динамични уеб приложения с Google Web Toolkit (GWT). IPT е лидер в провеждането на обучения за обектно-ориентирано моделиране с OMG Unified Modeling Language (UML™) и моделиране на бизнес процеси с Business Process Model and Notation (BPMN 2.0). През 2012 г беше проведен курс „Процес на разработка на софтуер с използване на UML“ за фирмен екип на корпоративен клиент.

СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2013 г.

2. Кои са основните двигатели и бариери за развитие на пазара, на който работите?
Моля, посочете само сектора/секторите, в които оперирате и за който отговаряте на въпроса:
Обучения
Консултации

Широкото разпространение на Java™ технологиите в областта на корпоративната разработка на сървърни приложения е предпоставка за нарастване на търсенето на обучения в тази област. Новата седма версия на Java Enterprise Edition, която бе финализирана на 28 май 2013 г., се очаква да затвърди лидерските позиции на Java на този пазар. Сред вълнуващите новости в последната версия на платформата е поддръжката на актуалните уеб стандарти – HTML5, WebSocket, JSON, както и значителните подобрения в JSF, JAX-RS и JMS.
Продължава тенденцията чуждестранни ИТ компании да откриват развойни центрове в България. Нараства търсенето на технологии за разработка на мобилни уеб клиенти. IPT предлага множество обучения в тази област с използване на технологиите jQuery Mobile, GWT, HTML5 JavaScript API.
Забелязва се намаляване на платежоспособността на индивидуалните участници в курсовете за начинаещи софтуерни разработчици, което води до изместване на фокуса на обученията към корпоративни клиенти.

ОЧАКВАНИЯ ЗА 2013 г.

3. Какви са плановете ви за развитие през второто шестмесечие на 2013 година?
Моля, посочете само сектора/секторите, в които оперирате и за който отговаряте на въпроса:
Обучения
Консултации
Информационни и е-услуги

Основен приоритет на IPT през 2013 г. е запазването и развитието на партньорските отношения с корпоративни клиенти в областта на ИТ обучението. За да отговорим на нуждите от гъвкаво и ценово ефективно обучение на индивидуални участници и корпоративни служители, сме в процес на внедряване на собствена платформа за електронно обучение, базирана върху Liferay и REST услуги. Платформата ще дава възможност за създаване на персонализирани курсове, удовлетворяващи конкретните нужди на даден клиент, както и за интегриране на услуги на бизнес партньори с използване на Java портлет стандарта.