Курс Java уеб програмиране от 30 май


График и записване
Траян Илиев - Certified Java SE 6 ProgrammerOracle® Certified Professional - Java SE 6 Programmer
Лектор на курса е Траян Илиев, Oracle® & OMG® сертифициран разработчик с богат опит в провеждането на Java обучения за широк кръг участници – от начинаещи и студенти (12+ години опит като преподавател във ФМИ на СУ) до фирмени екипи на международни софтуерни компании (VMware, Software AG и др.). Траян е чест лектор на конференциите на Българската група на потребителите на Oracle® (BGOUG) и Българската група на потребителите на езика Java (BGJUG).

Курсът Java уеб програмиране: Servlet 3.1, JSP, JSTL, EL, JSF 2.2, Facelets & Templating, WebSockets, AJAX, Comet е с продължителност 54 учебни часа и запознава с особеностите на Java™ технологиите за разработка на уеб приложения – от базовите (Servlet, JSP) до компонентно ориентирана визуална разработка с JSF 2.2, WebSocket и Ajax. Акцентът на обучението е върху детайлите на практическата реализация на трислойни уеб приложения с база данни и асинхронно обновяване на информацията (включително новото за Java EE 7 WebSocket 1.0 API).

Предстои съботно-неделен курс с начало 30 май.

Подайте онлайн заявка на http://iproduct.org/schedule/