Нови групи за Spring и Angular курсове от 27 октомври


Курсът Java Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST (подробна информация от линка) е подходящ за Java SE/ Web разработчици, които желаят да придобият умения за:

  • бърза разработка на Java Web и SOA (ориентирани към уеб услуги) приложения чрез богатата Spring 5 екосистема от проекти и модули;
  • работа с цялостни уеб проекти  – разработка, внедряване, оптимизация, сигурност и тестване на готови за продукция уеб приложения, услуги и клиенти с Hibernate, Spring MVC и REST;
  • детайлен hands-on опит със Java 9, Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Spring MVC Test framework, JUnit, Mockito;
  • разбиране на новостите в Java 8 и 9, Spring 5 WebFlux и Spring Boot 2.0 – функционално реактивно програмиране, обработка на потоци от събития в реално време и модел на сигурност.

Седмото издание на курса Angular + TypeScript включва 36 астр. часа и е насочено към JavaScript разработчици с практически опит.

Записването за курсовете е с подаване на онлайн заявка от меню График и записване.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на office@iproduct.org