Тече записването за Новото издание на “Програмиране с Java 8” от 18 октомври


Plakat IPT Courses_v24_m Тече записването за новото издание на курса “Програмиране с Java 8“. Включени са 3 модула по 40 учебни часа. Курсът осигурява необходимите знания и практически умения за програмиране на езика Java и поставя солидна основа в областта на обектно-ориентираната разработка на софтуер. Разглеждат се новостите в Java 8: ламбда изрази и поточно програмиране, както и generics, enumeration types, подобрен for-цикъл за обхождане на колекции, static import, autoboxing, аргументни списъци с променлива дължина, използване на анотации в кода, низове в switch, multi-catch, generics type inference, try с ресурси.

Курсът е практически ориентиран на базата на примери и задачи. Той запознава с употребата на готовите приложни библиотеки на Java (Java API) и използването на помощници за автоматично генериране на код в средата за разработка (Eclipse for Java EE) с цел бързо създаване на многослойни клиент-сървър приложения. В 29-то издание на курса ще бъде включен също Test Driven Development (TDD) с JUnit 4.

Първият модул запознава с принципите на обектно-ориентираната разработка на софтуер, основните езикови конструкции, примитивни и обектни типове, наследяване, полиморфизъм, абстрактни и вътрешни класове, обработка на изключения, основни библиотеки на Java™ SE 8. Включен е и кратък увод в класови и Use Case диаграми на езикa UML.

Курсът е насочен към мотивирани хора с амбиция за бърза професионална реализация като Java разработчици.

Преподавателят е Oracle®/ OMG® сертифициран специалист и има дългогодишен опит в провеждането на обучения за корпоративни клиенти и индивидуални разработчици, а също и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, GPS Tracking, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).

Модул 1 “Основи на програмирането с Java 8″ ще се проведе от 18 октомври до 9 ноември 2014 г.

Заявки за участие се приемат на http://iproduct.org/schedule/, office@iproduct.org, и на тел. 02 973 38 38.