Презентацията “REST, HATEOAS & Metadata with JAX-RS 2.0” е онлайн


Презентацията “REST, HATEOAS & Metadata with JAX-RS 2.0”, изнесена на 10 ноември пред BGJUG, е достъпна онлайн.

Линк към презентацията в SlideShare:

Линк към Demo проектите в GitHub:
https://github.com/iproduct/BGJUG-REST-Demo/tree/master/IPT_JAX-RS_2.0_Demos