Програмиране с Java 8 – нов курс с 3 модула от 19 март


Ново издание на съботно-неделния курс за начинаещи софтуерни разработчици “Програмиране с Java 8” предстои от 19 март.

Курсът има 3 модула и се радва на постоянен интерес от първото му издание през 2003 г.

В момента тече трети модул от 32 издание на този курс.

Онлайн заявка за участие можете да подадете на http://iproduct.org/schedule/

Трите модула от курса са:

1. Основи на програмирането с Java 8 (40 учебни часа) – запознава с принципите и понятията на обектно-ориентираното програмиране и тяхната практическа реализация на езика Java.

2. Java API и проектиране на графичен потребителски интерфейс (40 учебни часа) – разглеждат се Java™ класовете за осъществяване на файлови операции и сериализация, включително новостите при работа с файлове в Java.

3. Разработка на разпределени и мрежови приложения с JAVA 8 (40 учебни часа) – модулът запознава с основите на мрежовото програмиране на Java™ (разработват се чат сървъри и клиенти през TCP/UDP/Multicasting), транзакции и връзки към бази данни през JDBC ™, практическа разработка на разпределени приложения от тип клиент/сървър с Java RMI ™ и многослойни софтуерни архитектури.

Подробна информация ще намерите на http://iproduct.org/курс/java-8/