Програмиране с Java 8


Learning JAVA 7

Learning JAVA 7

Курсът “Програмиране с Java™ 8” (3 модула) осигурява солидна основа в обектно-ориентираната разработка на софтуер и практически умения за програмиране на езика Java™.

Включени са новостите в Java 8: ламбда изрази и поточно програмиране, както и generics, enumeration types, for-each цикъл, static import, autoboxing, методи с променлив брой аргументи, анотации, низове в switch, multi-catch, generics type inference, try с ресурси, New I/O 2 API, Fork/ Join Framework и др. Обучението е практически ориентирано на базата на примери и задачи. Разглеждат се приложните библиотеки на Java (Java API) и автоматизирано генериране на код в среда за разработка Eclipse for Java EE, с цел бързо създаване на многослойни клиент-сървър приложения с MySQL/ PostgreSQL БД.

Курсът е насочен към мотивирани хора с амбиция за бърза професионална реализация като Java разработчици.

Преподавателят е Oracle®/OMG® сертифициран специалист и има дългогодишен опит в провеждането на фирмени обучения за големи международни компании, а също и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, GPS Tracking, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).

IPT – Intellectual Products & Technologies провежда курсове за програмиране на Java от създаването си през 2003 г.

Планираната начална дата на предстоящото 30-то издание е 4 април 2015 г.

Цена 235 лв за 1 модул (40 учебни часа). Цената е валидна до 31.03.2015 г.

За записване онлайн: http://iproduct.org/schedule/