Уеб дизайн курс за начинаещи от 9 април


facebook_ad_07Курс за начинаещи в уеб дизайна започва през месец април.

Онлайн заявка можете да подадете на http://iproduct.org/schedule/

Курсът на IPT Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress запознава с основите на уеб дизайна и осигурява практически умения за разработка на собствени HTML страници съобразени актуалните стандарти в тази област.

Курсът има четири части, всяка от които надгражда предишната и доразвива общия изглед на съвместно разработвания уеб проект.

Първата част представя езика за структуриране на съдържанието Hypertext Markup Language (HTML 5) с акцент върху новостите като семантичен маркъп, интеграцията с CSS и JavaScript.

Втората част представя W3C стандарта за пространствено разполагане и визуално оформление на страниците Cascading Style Sheets (CSS 3). Разглежда се последната трета версия на стандарта, която включва разширени възможности за селектиране на елементи, прозрачност и векторни градиенти, гъвкавост в съчетаването на фонови изображения, трансформации и анимирани ефекти, вграждане на собствени шрифтове (включително с пиктограми), адаптивност според размерите на прозореца и устройството (Responsive Web Design – RWD). Специално внимание се обръща на бързото и ефективно създаване на собствени адаптивни (responsive) уеб страници чрез използване на готови шаблони и комбиниране на HTML/CSS фрагменти от библиотеката (web framework) Twitter Bootstrap.

Третата част добавя интерактивност (визуални компоненти, менюта, валидация на форми, анимирани ефекти, динамична стилизация и съдържание) към реализираните страници с помощта на езика JavaScript (JS, ECMAScript) и използване на готови библиотеки като jQuery (също част и от Bootstrap). Специално внимание се обръща на новите възможности, които дава HTML 5 в комбинация с JS за интерактивна графика (Canvas & SVG), мултимедия (Audio & Video), геолокация, локални данни, drag-and-drop и др.

Четвъртата част завършва курса, като запознава с практическите детайли при разработка на цялостен динамичен уеб сайт със системата за управление на съдържанието (Content Management System – CMS) WordPress, включително инсталирането на допълнителни модули (plugins) и създаването на собствени теми чрез модификация на готови такива.

Курсът е ориентиран към творчески личности с интерес към уеб разработката, без да изисква предварителен опит в тази област.
Лектор на курса е Траян Илиев, Oracle® & OMG® сертифициран преподавател с богат опит в провеждането на обучения за широк кръг участници – от начинаещи и студенти до фирмени екипи на международни софтуерни компании.