Курс Уеб дизайн с HTML 5 от 15 март 2014


Уеб дизайн с HTML 5

Уеб дизайн с HTML 5

Започна записването за нов съботно-неделен курс Уеб дизайн с HTML 5 с начало 15 март 2014. Курсът запознава със съвременните технологии за създаване на развиващи се уеб портали на базата на W3C стандарти. Разглеждат се Hypertext Markup Language (HTML), XHTML, Cascading Style Sheets (CSS) и основите при изграждането на динамични уеб страници от страна на клиента (уеб браузъра) с Java Script, DHTML (Dynamic HTML). С помощта на примери и готови шаблони на страници се демонстрират структурирането, форматирането и визуалното оформление на информацията. Представя се цялостна методология за проектиране и изграждане на уеб сайт. Сред новостите, които ще бъдат застъпени в това издание на курса са увод в HTML 5 – нов отворен стандарт на W3C за създаване на Rich Internet Applications (RIA), включващ нови начини за представяне на синхронизирана мултимедия (аудио, видео, 2D графика), редактируеми документи, drag-and-drop … [повече – програма]