Курсове за напреднали разработчици от 16 февруари


Предстоят нови съботно-неделни групи. Запишете се с онлайн заявка от http://iproduct.org/schedule/

Курс Java Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST – за Java SE/ Web разработчици. Придобиват се умения за бърза разработка на Java Web и SOA (ориентирани към уеб услуги) приложения чрез богатата Spring 5 екосистема от проекти и модули; разработка, внедряване, оптимизация, сигурност и тестване на готови за продукция уеб приложения, услуги и клиенти с Hibernate, Spring MVC и REST; детайлен hands-on опит със Java 9, Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Spring MVC Test framework, JUnit, Mockito.

Курс Angular + TypeScript (7-мо издание) – за JavaScript разработчици с практически опит. Курсът осигурява задълбочени практически познания и опит с актуалните ECMAScript 6, 7, 8 и 9, TypeScript и Angular  7 платформа за  бърза разработка на модерни, компонентно-базирани, mobile-first, responsive single-page applications (SPA), които са лесни за разширяване и поддръжка в дългосрочен план.