Java и JavaScript уеб програмиране с Angular JS от 28 ноември


Уеб програмиране с Java EE 7

Java и JS Уеб програмиране

Курсът Java + JS Web Programming: Servlet 3.1, HTTP, JSP, JSF 2.2, AJAX, JSON, WebSocket, JAX-RS REST Services, Angular JS (40 уч. часа) се провежда под формата на практическа работилница (workshop) в малка група от 4 до 8 участника. С всеки участник се работи индивидуално при разглеждане и модифициране на готовите примери и решаване на програмни и административни задачи.

Работилницата е фокусирана върху създаването от нула на съвместен Java проект – уеб базирано бизнес приложение за продажба на книги online. Реализират се няколко еволюционни прототипа на проекта с последователно нарастваща функционалност и сложност, които използват разглежданите по време на курса технологии.

Курсът се води от Траян Илиев – Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer (OCJP), OMG-Certified Professional Fundamental, с 14 години опит като преподавател във ФМИ на СУ и множество проведени обучения за големи софтуерни компании (VMware, Software AG), лектор на BGJUG и BGOUG, участник и ръководител на бизнес софтуерни проекти (eLearning, WebTV, Web-based GPS Tracking, JavaScript Portlets и др.)

Участниците е необходимо предварително да познават и да могат практически да използват езиците Java™, JavaScript™ и HTML.

Онлайн заявка можете да подадете от График и записване – http://iproduct.org/schedule/