IPT курсове през месец май и юни


Plakat IPT Courses_v15На 24 май започва модул 1 от курса “Програмиране с Java 8”. Това е 28 – то издание на този курс, който се провежда традиционно в съботно-неделна форма и съдържа 3 модула.

    Вторият модул “Java API и проектиране на графичен потребителски интерфейс” е предвидено да започне след приключване на модул 1 “Основи на програмирането с Java 8”.

Продължава записването за нов курс “Уеб дизайн с HTML 5”, в който се разглеждат HTML 5, CSS 3 и JavaScript.