IPT представя Java EE 7 WebSocket API пред Българската група на потребителите на Oracle®


speaking_simpleТраян Илиев от IPT представя Java ™ EE 7 WebSocket API пред Българската група на потребителите на Oracle® (BGOUG). Пролетният семинар на BGOUG ще се проведе от 13-ти до 15-ти юни в хотел Интерхотел Сандански, гр. Сандански.

Презентацията е на тема “Novelties in Java™ EE 7: Java API for WebSocket (JSR-356) & Java API for JSON Processing (JSR-353)” и ще се проведе на 13 юни петък от 16.15 до 17.15 ч.

WebSocket е нов стандарт на IETF, който позволява двупосочна комуникация между JavaScript клиентското приложение в браузъра и WebSocket сървъра. Основни области на приложение на тази технология са: уеб игри, аукциони, цени на акции в реално време, чат, групуер и социални приложения за съвместно авторство, информационни табла (dashboards) представящи бизнес показатели в реално време, отдалечено наблюдение и контрол на устройства и услуги.

Представянето ще бъде съчетано с демонстрация на WebSocket server endpoint и HTML 5 JavaScript / Java клиенти.