IPT се представя с интервю на Траян Илиев в печатното издание на проекта “ТОП ИКТ Работодател 2014”


IPT се представя с интервю на Траян Илиев в печатното издание на проекта “ТОП ИКТ Работодател 2014”.

.pdfКурсовете на IPT отразяват актуални тенденции в разработката на софтуер