Spring Reactor, Angular 2, RxJS and Reactive Robotics презентация на jProfessionals


LeJaRo™ - Small Java™ Robot by IPT

LeJaRo™ – Small Java™ Robot by IPT

Траян Илиев от IPT ще изнесе презентация на тема “Spring Reactor, Angular 2, RxJS and Reactive Robotics” на 3 декември в Пловдив. Конференцията jProfessionals е организирана от Bulgarian JUG и ще се проведе в GrandHotel Plovdiv.

Презентацията разглежда Java Functional Reactive Programming (FRP) като новаторски начин за създаване на high-performance reactive streams processing за connected/embedded/robotics устройства с използване на Spring Reactor, Angular 2 и RxJS библиотеки.

Повече информация за роботите, създадени от IPT – Intellectual Products & Technologies @ RoboLearn website: http://robolearn.org/