Вижте презентацията от React срещата на 18 май


Презентацията на Траян Илиев на тема Using Context, Higher-Order Components and Observables with React премина в приятелска атмосфера вечерта на 18 май в Puzl CowOrKing.
Можете да я видите в SlideShare: https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/react-hocs-context-and-observables
Ресурсите в GitHub са:
https://github.com/iproduct/demos-and-presentations
https://github.com/iproduct/course-node-express-react