Програмиране с Java 8 и Уеб дизайн – нови групи


Обявени са нови издания на курсовете “Програмиране с Java 8” (модул 1) и “Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress”, които ще започнат през месеците май и юни.

Онлайн заявка за участие можете да подадете на http://iproduct.org/schedule/

“Основи на програмирането с Java 8” запознава с принципите и понятията на обектно-ориентираното програмиране и тяхната практическа реализация на езика Java.

Този модул може да послужи като база за записване на курса “Java уеб програмиране: Servlet 3.1, JSP, JSTL, EL, JSF 2.2, Facelets & Templating, AJAX, JSON, WebSocket”, който запознава с особеностите на Java технологиите за разработка на уеб приложения – от базовите (Servlet, JSP) до компонентно ориентирана визуална разработка с JSF 2.2, WebSocket и Ajax.