Angular 2 + TypeScript Web App Development курс от 28 май


ANGULAR 2

От 28 май предвиждаме съботно-неделен курс Angular 2 + TypeScript Web App Development.

Курсът осигурява задълбочено изследване на последните JavaScript (ES 5 & 6), TypeScript и MVW Angular 2 JS/TS frameworks за бърза разработка на модерни, мобилни и responsive single-page приложения, които са лесни за разширяване и поддръжка.

Поканата ни е адресирана към индивидуални участници с опит в изграждането на уеб приложения с HTML, CSS, JavaScript и Bootstrap.

Приемаме заявки на http://iproduct.org/schedule/