Презентацията на IPT от Voxxed Days Букурещ 2016


Представяме Ви презентацията от Voxxed Days Букурещ 2016.

Сред дискутираните теми бяха Domain Driven Design (DDD) за IoT & robotics, functional reactive programming, Reactor, RxJava, RxJS, reactive WebSocket services, Angular 2, Pi4J, IPTPI & LeJaRo роботи.

Презентация и демо от Voxxed Days Букурещ, 11 март 2016 – Reactive Java Robotics and IoT:
http://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/reactive-java-roboticsiotvoxxeddays2016

https://github.com/iproduct/voxxed-demo

.pdfReactive Java Robotics and IoT

Други презентации на IPT можете да видите в меню Ресурси – http://iproduct.org/resources/