Monthly Archives: April 2014


IPT Courses in May & June

На 24 май започва модул 1 от курса “Програмиране с Java 8”. Това е 28 – то издание на този курс, който се провежда традиционно в съботно-неделна форма и съдържа 3 модула. Вторият модул “Java API и проектиране на графичен потребителски интерфейс” е предвидено да започне след приключване на модул […]