IPT ще се представи с презентация и хакатон на TuxCon 2016


На 9 и 10 юли 2016 г Пловдив ще бъде домакин на ежегодното събитие за софтуер и хардуер, които са безплатни или с отворен код. Входът е свободен за всички, а подкрепата идва от фирма Олимекс.

Траян Илиев от IPT – Intellectual Products & Technologies ще представи презентация и работилница на тема Reactive Java Robotics and IoT.

Презентацията започва в 11 ч на първия ден на конференцията в Палата Киров (№ 5) на Международния панаир Пловдив.

Работилницата е обявена от 11 до 13 ч в Olimex training building, улица “Правда” № 2.

Презентацията въвежда във функционалното реактивно програмиране с Java (Java Functional Reactive Programming – FRP) като съвременен начин за разработка на високо-производителни реактивни потоци, които обработват свързани/ вградени/ роботизирани устройства с използване на Spring Reactor, RxJS и Angular 2 библиотеки. Включена е демонстрация на running reactive hot event streams processing върху саморъчно създаден Java робот с името IPTPI (използва Raspberry Pi 2, quad-core на 900MHz, 1 GB RAM): motor encoders, gyroscope, accelerometer, compass, and distance sensor events.

По време на работилницата участниците ще решават конкретни задачи, свързани с реактивно програмиране на Java и JavaScript (TypeScript) върху два робота:

1. LeJaRo – LeJOS програмиран Java робот

2. IPTPI – RPi2 робот с Ardunio Real-Time Events

Двата робота, заедно с техния създател, напоследък взеха участие в различни технологични събития, като Voxxed Days Букурещ 2016 (Reactive Java Robotics and IoT); jPrime 2016 (Domain-Driven Design (DDD), Event Sourcing (ES) и Functional Reactive Programming (FRP) с използването на Reactor и Redux, приложени в Java роботиката); BGOUG конференция юни 2016 (High Performance Reactive Java).

Повече информация за роботите на IPT и хакатоните, организирани от RoboLearn, е достъпна на http://robolearn.org/