IPT предлага нов тренинг за Java разработчици, който запознава със Spring 5 MVC, WebFlux и REST


green-leaves-squareТренингът Въведение в Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST запознава с разработката на SOA и уеб бизнес приложения със Spring 5 платформата.

Основните теми са: Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI), конфигурация, ресурси, валидация, Spring Expression Language (SpEL), AOP, JDBC, ORM с Hibernate и JPA, транзакции, Reactive Spring Data с MongoDB, Spring MVC, WebFlux, RESTful уеб услуги, мониторинг и тестване.

Обучението е насочено към средно-напреднали Java програмисти с опит при разработка на уеб приложения. След завършването му участниците ще придобият:

  • задълбочено разбиране на възможностите за бърза разработка на уеб и SOA приложения в богатата екосистема от проекти и модули на Spring 5;

  • умения за високо-производителна разработка, конфигуриране (вкл. сигурност), внедряване, тестване и оптимизиране на уеб приложения и (микро-) услуги със Spring Boot, MVC, WebFlux & REST;

  • широк практически опит от използване на Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring MVC, Webflux, Spring Data, Spring Security, Spring Test Framework, JUnit, Mockito, Selenium / FluentLenium при разработка на реални проекти в рамките на тренинга.

Тренингът е подходящ за екипи от Java разработчици на корпоративни клиенти.

Индивидуалните участници могат да се включат в съботно-неделен курс от 20 януари 2018 г. – подайте онлайн заявка от График и записване

Преподавателят Траян Илиев има редица презентации пред Java, IoT, Angular и React Sofia групите, както и участия на международни конференции за разработчици: jPrime, jPofessionals, Voxxed Days, BGOUG и BGJUG. Провел е множество обучения за Java SE/EE/Web, Spring, SOA, UML AngularJS, Angular (4 издания), ReactJS, Node, Express, SQL & NoSQL DBs.

От 2003 г до днес IPT – Intellectual Products & Technologies предлага IT тренинги и консултации, свързани с JavaScript, TypeScript, Angular, Node, Express, React, SQL / NoSQL DBs, Java SE/EE/Web и Spring уеб, мобилни и облачни технологии и платформи.