Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST – съботно-неделен курс от 31 март


green-leaves-square

 

Курсът Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST запознава с разработката на SOA и уеб приложения, използвайки платформа Spring 5.

Основните теми са: Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI), ресурси, валидация, Spring Expression Language (SpEL), AOP, JDBC, ORM с Hibernate, транзакции, JMS, AMQP с RabbitMQ, RESTful уеб услуги, Web MVC, мониторинг и тестване.

Насочен е към участници с практически опит с разработка на сървърни и уеб приложения.

Включва 10 занятия в събота и неделя с начало 31 март и край 13 май 2018 г.

Подаване на онлайн заявка за участие на http://iproduct.org/schedule/